restaurant work

รับเหมาออกแบบตกแต่ง และก่อสร้างสถานบันเทิง

บริการรับออกแบบตกแต่งภายใน ผับ ร้านเหล้า บาร์เบียร์ และสถานบันเทิงอื่นๆ การออกแบบสถานท่องเทียวยามค่ำคืน ต้องเน้นเรื่องแสง สี เสียง เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อดึงดูอารมณ์ ความสนใจของนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ความตึงเครียด สถานบันเทิงต่างๆ ที่อยู่ริมถนน ตรอก ซอยลึก จึงต้องใช้วิธีการมัดใจ ออกแบบเพื่อให้ลูกค้าโดนใจ กลับมาใช้บริการ ซึ่งในหลักการจัดวางผังภายใน ต้องเน้น เข้าใจรูปแบบการเดินสัญจร เพื่อให้ผู้คนเดินไปมาได้อย่างสะดวก และอีกทั้งรองรับลูกค้าให้มาก ทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมกฎความปลอดภัย  และทางออกฉุกเฉิน ที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ส่วนวัสดุที่ใช้ก็มีความสำคัญ ในการป้องกัน และซับเสียงให้ออกสู่ภายนอกน้อยที่สุด