Showroom-01

รับออกแบบตกแต่งภายในโชว์รูม จัดแสดงสินค้า

การออกแบบตกแต่งภายในโชว์รูม นั้นต้องอาศัยหลักทางศิลปะ และทางการตลาดมาช่วยในการนำเสนอสินค้า และตกแต่ง เพื่อที่จะให้ได้ผลงาน ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของลูกค้า ที่จะต้องเน้นความสวยงามภายในโชว์รูม โดยอาศัย ผลิตภัณฑ์เป็นตัวหลักในการนำเสนอ โดยหลักการออกแบบดีไซน์ อีกทั้งการออกแบบตกแต่งโชว์รูม ยังสามารถยกระดับสินค้า ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผู้จัดจำหน่าย ทั้งยังช่วยส่งเสริมสินค้านั้นให้เป็นที่น่าสนใจกับลูกค้าได้ด้วยเช่นกัน

Showroom ตัวอย่างเช่น

  • โชว์รูมร้านเครื่องสำอาง
  • โชว์รูมรถยนต์
  • โชว์รูมอุปกรณ์เครื่องครัว
  • โชว์รูมผลิตภัณฑ์ห้องน้ำ
  • โชว์รูมเครื่องนอน
  • โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์
  • โชว์รูมอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆ เป็นต้น