Diamond-Shop3-630x420

รับออกแบบตกแต่งภายในร้านทอง ร้านเพชร พลอย หยก จิวเวลรี่ อัญมณี โชว์รูมเครื่องประดับ

บริการรับเหมาตกแต่งร้าน และออกแบบตกแต่งภายในร้านเพชร ร้านทอง พลอย หยก จิวเวลรี่ อัญมณี เครื่องประดับต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า ความหรูหรา มีระดับ นำสมัยให้แก่ร้าน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสินค้าเหล่านี้เป็นทั้งของสะสม มรดกตกทองจากรุ่นสู่รุ่น และทั้งยังเป็นสิ่งบ่งบอกฐานะ ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นการออกแบบร้านทอง ร้านเพชร ร้านจิวเวลรี่ ร้านอัญมณี ต่างๆ ก็จะต้องส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และดึงดูดให้คนเข้ามาใช้บริการ การออกแบบตกแต่งภายในของร้านก็ต้องสวยงาม หรูหรา มีระดับ เช่นเดียวกัน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงนอกจากการตกแต่งที่สวยงาม ก็เป็นฟังก์ชั่นการใช้งาน เนื่องจากร้านเพชร ร้านทอง ร้านจิวเวลรี่ บางพื้นที่ ต้องเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ในอาคาร ซึ่งราคาค่าเช่าค่อนข้างสูง การออกแบบต้องวางขนาดอุปกรณ์ เว้นระยะทางเดินให้สะดวก เหมาะสมลงตัว ผู้ออกแบบต้องเข้าใจหลักการเว้นระยะของสรีระ เพื่อที่จะได้ใช้พื้นที่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่า การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน เรื่องขนาด ความสูง ก็ต้องเหมาะสม การใช้หลอดไฟ LED ในตู้โชว์สินค้า และชั้นวาง เพื่อเน้นแสงส่องสว่างไปที่ผลิตภัณฑ์ ก็เป็นการออกแบบอีกอย่างเพื่อให้ลูกค้าสนในสินค้าได้มากยิ่งขึ้น