office work

รับออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน ออฟฟิศ

สำนักงานออฟฟิศ  เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังสำหรับพนักงาน หรือผู้ประกอบการ ที่จะต้องใช้เวลาทำงานอยู่ที่ออฟฟิศหลายชั่วโมงต่อวัน ฉะนั้นแล้วการออกแบบตกแต่ง จึงเข้ามามีส่วนช่วย เพื่อให้ผู้ทำงานรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียด หรือสภาวะอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย อีกทั้งยังสามารถสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สร้างแรงกระตุ้น ให้กับพนักงาน  การออกแบบดีไซน์สำนักงานออฟฟิศ ยังสามารถจัดฟังก์ชั่นการใช้งานแต่ละแผนกให้เหมาะสม และยังใช้พื้นที่ให้คุ้มกับค่าเช่าที่แสนแพงในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว นอกจากที่กล่าวมาแล้ว การออกแบบสำนักงานยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร บริษัท และยังสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักธุรกิจที่เข้ามาลงทุน หรือสำหรับลูกค้าที่เข้ามาพบเห็น

พื้นที่สำหรับสำนักงานออฟฟิศทั่วไป ประกอบด้วย

  • พื้นที่ต้อนรับ (Reception Area)
  • พื้นที่ทำงาน (working Area)
  • ห้องประชุม (Meeting Room)
  • ห้องผู้บริหาร (Executive Room)
  • ห้องเตรียมอาหาร (Pantry Room)
  • ห้องสัมมนา (Seminar Room)
  • ห้องอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร บริษัท ฯลฯ