mobile shop

รับเหมาออกแบบตกแต่งภายในร้านขายโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า

บริการรับเหมาออกแบบตกแต่งภายในร้านขายโทรศัทพ์ เคส หูฟัง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบตกแต่งร้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี่ จะต้องออกแบบดีไซน์ให้ทันสมัย เรียบง่าย แต่ดูดี วัสดุที่ใช้ตกแต่งก็ต้องใช้วัสดุที่ไม่เป็นรอยขูดขีดได้ง่าย เนื่องจากมีการใช้งาน หยิบชมสินค้าเพื่อทดลองค่อนข้างบ่อย ท็อปโต๊ะ ชั้นวางจะต้องแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ในการออกแบบตกแต่งก็ต้องเน้นเรื่องการควบคุมแสงสว่างให้พอเหมาะลงตัว แล้วก็เน้นแสงบริเวณสินค้าให้สว่างมากขึ้น เพื่อเป็นจุดสนใจหยิบชมในสินค้า ในส่วนงานระบบไฟฟ้า ก็ต้องประสานสัมพันธ์กับงานเฟอร์นิเจอร์ เพราะจะต้องเดินสายไฟงานระบบเพื่อที่จะไปต่อกับอุปกรณ์สายชาร์จ สายพ่วง หรือเดินปลักซ์ ให้ใช้งานได้สะดวก ทนทาน ต่อการใช้งานในทุกวัน ดังนั้นการออกแบบบตกแต่งร้านโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที เคส หูฟัง เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องใช้ความรู้เรื่องการออกแบบตกแต่งภายใน ความรู้เรื่องแสง ความรู้เรื่องงานระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในการออกแบบตกแต่งในร้านนั้นๆ