Furniture Bi

ผลิตจัดทำเฟอร์นิเจอร์ และติดตั้งบิวท์อิน

บริการผลิตและติดตั้ง ชั้นวางสินค้า เคาเตอร์ ตู้โชว์ ตู้เก็บของ ตู้แขวนลอย ชุดครัว โต๊ะ เก้าอี้ บิ้วอิน ให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน พื้นที่ว่าง หรือบริเวณต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และการใช้สอยเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด